Wstecz

Instrukcja konwersji

Konwersja urządzenia - przystosowanie odkurzacza do pracy bez wymiennego worka na zanieczysczenia.

Modele 50, 60, 70, 80

1. Przy użyciu płaskiego śrubokręta należy poluzować metalową opaskę zaciskową i zdjąć gumową tuleję z przyłącza wlotu powietrza (ilustracja 25).
2. Należy wepchnąć wystający z wlotu powietrza adapter do wewnątrz.
3. Należy odpiąć dwa zaciski mocujące i zdjąć pojemnik na zanieczyszczenia (ilustracja 26).
4. Należy zdjąć wymienny worek na zanieczyszczenia.
5. Należy wyjąć do wewnątrz adapter z przyłącza wlotu powietrza (ilustracja 27).
6. Należy założyć pojemnik na zanieczyszczenia i zapiąć zaciski mocujące znajdujące się po obu jego stronach.
7. Należy zamontować w przyłączu wlotu powietrza, znajdujący się w komplecie, krótki adapter. Po upewnieniu się, że znaki pozycjonujące na adapterze i przyłączu pokrywają się, należy go wcisnąć do oporu (ilustracja 28).
8. Należy założyć gumową tuleję na przyłączu i płaskim śrubokrętem docisnąć metalową opaskę zaciskową (ilustracja 29).
9. Odkurzacz centralny jest teraz gotowy do używania bez wymiennego worka na zanieczyszczenia.

Uwaga: opisane powyżej zmiany konstrukcyjne można w każdej chwili odwrócić.